Onze gemeente

Goede Buren
Het jaarthema was een aantal jaren terug ‘goede buren’.
Tijdens de startdienst – toen nog gezamenlijk, als twee gemeenten – hebben we over dit thema nagedacht. We hebben toen uitgesproken dat we graag goede buren wilden zijn, als twee gemeenten, Dussen en Meeuwen.
Inmiddels zijn we één nieuwe gemeente geworden. Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’ Dussen-Meeuwen.
En … zijn dus geen buren meer van elkaar, maar zusters en broeders.
Is dan het thema overbodig geworden? Ik durf met enige zekerheid te zeggen ‘nee’.
Want ‘goede buren’ zijn houdt niet alleen in dat je goed met je buurgemeente overweg kunt.
Ik denk dat ‘goede buren’ veel meer wil zeggen over de manier waarop je als ‘kerk’ goede buren kunt zijn, voor hen die dat extra nodig hebben.

Wat betekent het om ‘gemeente te zijn’ in onze maatschappij? Wat kunnen wij als plaatselijke kerk/gemeente betekenen voor alle vluchtelingen die alsmaar blijven komen? Hoe kunnen wij voor hen ‘goede buren’ zijn. Daar gaat het om. Dat is de diepere vraag die in dit thema opgesloten ligt. En we proberen door het hele jaar heen erachter te komen wat dit met onszelf te maken heeft.
Hoe kunnen wij goede buren zijn voor anderen, voor hen die dat nodig hebben?
Maar we kunnen de vraag ook omdraaien. Wie zijn er goede buren voor onszelf, voor mijzelf?
Naar welke buren zou ikzelf gaan als ik hulp nodig heb?
Vragen die de moeite waard zijn om eens over na te denken dit seizoen.

We zijn een nieuwe gemeente geworden, met nieuwe uitdagingen.
We gaan elkaar steeds beter leren kennen en waarderen.
Dat mogen we doen onder de zegenende Handen van God, onze Hemelse Vader.
Mijn wens voor dit seizoen is dan ook dat we elkaar steeds beter gaan leren waarderen.
Dat we steeds opnieuw merken dat God in ons midden is.
Een prachtig mooi lied uit het Nieuwe Liedboek zegt het zo:

Jezus roept ons tot Zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, Zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Dat we op deze manier, vanuit het Heilig Avondmaal, goede buren mogen zijn, voor hen die dat nodig hebben! Dat we dit als onze roeping mogen weten van onze nieuwe gemeente!

Henri Dekker





 

 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl