College van diakenen

College van Diakenen

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in een plaatselijke kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, door hulp te bieden aan hen die dit nodig hebben. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties..

Tijdens de kerkdiensten collecteren de diakenen en zijn zij betrokken bij de Avondmaalsviering. Ieder jaar verzorgt de diaconie een kerstpakkettenactie. Deze actie is bedoeld om mensen een hart onder de riem te steken. De diakenen zoeken ook de verbinding met andere commissies binnen onze kerk om zo samen op te trekken.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit 5 personen:Goof Lankhaar, Maaike van Vugt-Dekker, Willy Raams en Nel van Bergeijk en Leen Crielaard (financiën)

Voorzitter:
Goof Lankhaar,
de Hoek 8a
tel. 0416 35352595
email:gooflankhaar@hotmail.com


Secretariaat:
Maaike van Vugt-Dekker, Kortveldsesteeg 5, 4273 LK  Hank
tel. 0162 402306
email: m.van.vugt@online.nl

Leden:
Willy Raams, Groot Zuideveld 52, 4271 CD  Dussen,
tel. 0416 391403
email: willyraams@hetnet.nl

Nel van Bergeijk, Suringarhof 7, 4271 AK, Dussen
tel. 0416 391537
email:p.vanbergeijk@kpnmail.nl

Financiën:
Leen Crielaard,
Dorpsstraat 79, 4268 GG Meeuwen
0416-351806
email: leencrielaard@gmail.com 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl