Seniorenontmoeting

Op dinsdagochtend om de 2 weken komt deze groep bij elkaar van 10.00-12.00 uur.
U kunt op de nieuwsbrief lezen wanneer deze gepland staan.
Dit seizoen zal het over de Heidelbergse Catechismus gaan.
Deze ochtenden worden in de kerkenraadskamer gehouden in de kerk in Dussen en worden
gegeven door dhr. H. Dekker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
dhr. H. Dekker, henridekker81@gmail.com


 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl