Cantorij

De cantorij is opgericht in november 1977 o.l.v. dhr. Tuenter, het is de bedoeling om elke zondag een lied uit het liedboek de gemeente aan te leren. 
Wij zijn een kleine maar gezellige groep, we bestaan momenteel uit 14 enthousiaste zangers/ zangeressen onder leiding van Ineke Kegge.
Wekelijks repeteren we op dinsdagavond van 19.15– 20.30 uur met Nico Bénard achter het orgel.
In november 2008 hebben we ons 30 jarig jubileum gevierd.
Een cantorij onderscheid zich van andere koren doordat zij een liturgische functie heeft in een kerkdienst.
Het is niet zo dat we alleen uit het liedboek of de Evangelische bundel zingen
we hebben ook een heel repertoire meerstemmige muziek opgebouwd die we gebruiken in bijzondere diensten van het Kerkelijk jaar.
Ook gaan we jaarlijks naar verzorgingshuizen om daar zingend ons geloof uit te dragen. Het is fijn om daar te zingen dit wordt door de bewoners erg gewaardeerd.
Jaarlijks hebben we ook een gezamenlijke  Volkskerstzangdienst met onze
R.K. broeders en zusters.
Mocht u door dit stukje zin hebben om met ons mee te zingen u/jij bent van harte welkom neem gerust contact op met:Joke Teuling e-mail:j.teuling1@kpnplanet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl