http://www.stichtingbalana

Cantorij

De cantorij is in november 1977 opgericht door de heer Tuenter, die toen dirigent was.
Wij zijn een kleine, gezellige groep en zingen nu al weer jarenlang onder leiding van Ineke Kegge. Een taak van de cantorij is de gemeente een lied uit het Nieuwe Liedboek aan te leren. Nico Benard helpt ons met het instuderen van de liederen en begeleidt ons tijdens de uitvoering op het orgel. Verder zingen wij in bijzondere diensten van het kerkelijk jaar en gaan we jaarlijks naar verzorgingshuizen om daar zingend ons geloof uit te dragen. We hebben dan ook een breed repertoire meerstemmige muziek opgebouwd.

De cantorij zingt tevens samen met leden van de Rooms-katholieke kerk in Dussen: tijdens de jaarlijkse oecumenische diensten en de Dodenherdenking op 4 mei.

Hebt u zin om mee te zingen: wij repeteren op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.30 uur in de kerk.
U bent hartelijk welkom!

Voor meer informatie; Marian Flohil 0162-403233 of marianflohil@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2016 Dussen/Meeuwen
Contact webmaster webbeheer@gereformeerdekerkdussen-meeuwen.nl